cancer logo

 

Kræftens Bekæmpelse i Kolding
afholder generalforsamling på Godset, Jenss Holmsvej 5
torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00
Alle er velkommen og entre er gratis

Inviterer til generalforsamling og foredrag med Thomas Milsted

Foredrag om Stress, Positiv Psykologi og Arbejdsglæde.

Thomas Milsted har været og er en af de mest brugte danske foredragsholdere i løbet af de sidste 20 år. Og det er med god grund. Thomas Milsted formår at begejstre hele publikummet.

Seriøse pointer leveres humoristisk og giver ikke blot deltagerne stof til eftertanke, men også en særdeles underholdende oplevelse. Thomas Milsted giver publikum klar og nøjagtig forståelse af, at de kan køre noget ved deres situation, og at løsningen og redskaberne er meget mere tilgængelige end de måske umildbart antager.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og drøftelse af lokalforeningens aktiviteter det kommende år
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  6. Valg af bestyrelse herunder suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Indkomne forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  9. Eventuelt.

 

 

Alle er velkomne, men kun medlemmer af Kræftens Bekæmpelse har stemmeret.